Joga – główne założenia filozofii

Samo słowo joga ma kilka znaczeń. Trzy najważniejsze to:

  • Ujarzmienie. Pojmowane, jako pozyskanie kontroli nad swoim umysłem i ciałem. Każdy z nas powinien mieć świadomość swoich popędów, pragnień, które są naszą nierozerwalną częścią, ale sztuką jest umiejętność ich opanowania, aby nie stały się przeszkodą w życiu prywatnym.
  • Droga. Joga to podjęcie konkretnych działań, samodyscyplina. Filozofia jogi daje gotowy system codziennej praktyki, który przy odpowiednim podejściu zapewni wymierne efekty. Droga to sposób na pracę z wykorzystaniem wszystkich najważniejszych elementów naszej egzystencji, czyli: ciała, psychiki i ducha. Każdy z nas powinien kroczyć jasno wytyczoną drogą, a to wymaga systematyczności i stałości.
  • Zjednoczenie. Joga to jedność. Od dawna człowiek poszukuje doskonałości, chce osiągnąć równowagę, odnaleźć sposób na osobisty rozwój, dzięki któremu poprawi się komfort jakość życia. Asany to nie tylko fizyczność, ale także rozpoznanie swoich słabości i odszukanie mocnych stron. Zjednoczenie to przede wszystkim wyciszenie umysłu, pogłębienie koncentracji. Osiągnięcie zjednoczenia to wewnętrzna integracja, ale także pozostanie w harmonii z całym otoczeniem. Zjednoczenie łączy się z drogą, ponieważ chodzi o drogę połączenia ciała, umysłu i ducha.

Ścieżki jogi

Istnieją cztery główne ścieżki jogi:

  • Ścieżka bezinteresownego działania, czyli Karma Joga. Polega na bezinteresownym działaniu rezygnując z ewentualnych korzyści, jakie działanie może mu przynieść. Jest to filozofia, która zakłada, że teraźniejszość jest wynikiem wcześniejszych działań.
  • Ścieżka wiedzy i poznania, czyli Jynana Joga. Jest to ścieżka która prowadzi do rozpoznania prawdziwej natury możliwe przez doświadczenie i analizę intelektualną. Jynana Joga wymaga od nas wyzbycia się wszelkich blokad rozumu i oczyszczenia naszych myśli. Ważne jest także to, że precyzję rozumu osiągniemy w wyniku nauki, rozważań filozoficznych.
  • Ścieżka miłości i oddania Bogu, czyli Bhakti Joga. Inaczej jest to joga pobożnosci, oddania i miłości. Jest to droga, która prowadzi do pojednania i zjednoczenia z Bogiem. Bhakti Joga to naturalna droga poznania Boga,  która rozwija także szacunek do innych stworzeń i wszystkiego co nas otacza.
  • Ścieżka medytacji i dyscypliny, czyli Raja Joga. Inaczej zwana królewską jogą. Filozofia ta zakłada osiągnięcie założonego celu poprzez dyscyplinę i medytację. Jest to praktyka, która składa się z ośmiu stopni i są to: jamy, czyli zasady moralne, nijamy, czyli zasady indywidualnej praktyki, asany kontrolujące fizyczność, pranayama, która jest kontrolą oddechu, dharana to koncentracja, dhyana – medytacja i samadhi, czyli stan kontemplacji duszy.

Jakie są efekty jogi?

Najważniejszym i najszybciej osiąganym efektem jest poprawa samopoczucia. Osoby, które ćwiczą jogę są pogodniejsze, mają więcej energii, nie skarżą się na gorszy sen, są odprężone i zrelaksowane. Na dalszym etapie pojawia się świadomość konieczności zdrowego trybu życia, a więc rezygnacja z wszelkich używek, zbilansowana zdrowa dieta czy regularny wysiłek fizyczny. Osoby praktykujące jogę odczuwają nie tylko wewnętrzną stabilność, ale dostrzegają poprawę relacji z innymi ludźmi.